Нашата благотворителна кауза

our case image 1 1 e1638807628183
our case image 1 e1638807477293

„Няма по-добро упражнение за сърцето от това да посегнеш с ръка и да повдигнеш хората нагоре.” – Джеймс Хоумс. От екипът на PREDCOMPA искрено вярваме във филосовията, че човек получава истинско щастие, тогава когато помага на останалите. Поради тази причина, си поставихме като цел да направим промяна в нечий живот, в позитивна посока. Решихме да даряваме 10% от печалбите си на Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на Фондация BCause.

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на Фондация BCause

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца*” на Фондация BCause подкрепя семейства с деца до 18 години с хронични заболявания и заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Дарителските средства, събрани във фонда, се отпускат за покриване на разнообразни разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18 г. – лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински дейности и терапии в България, за които не се отпускат средства от НЗОК или други програми на МЗ и МТСП или общините.

L 1517995909 fond lechenie 2

Целта на фонда е да допълва средствата на родителите и да помага необходимото лечение и редовните медицински процедури да не бъдат прекъсвани. Решенията за отпускане на средства от фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно. В нея взимат участие представители на НПО, лекари, майка на дете с увреждане.