Общи условия

Добре дошли в PREDCOMPA!

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на predcompa, намиращ се на адрес predcompa.com.

С достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези общи условия. Не продължавайте да използвате predcompa, ако не сте съгласни да спазвате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на Компанията и условия. „Компанията“, „Нас“, „Ние“, „Нашите“ и „Ние“ се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за посрещане на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и подлежи на преобладаващото право на Холандия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, изписване с главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към едно и също.

Бисквитки

Прилагаме използването на бисквитки. С достъпа до predcompa, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на predcompa.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме данните за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, predcompa и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на predcompa. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от predcompa за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в тези общи условия.

Не трябва:

  • Публикувайте повторно материал от predcompa
  • Продавате, отдавате под наем или подлицензирайте материали от predcompa
  • Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от predcompa
  • Преразпределете съдържание от predcompa

Това Споразумение започва от датата на неговото изпълнение. Нашите Общи условия бяха създадени с помощта на Генератора на Общи условия.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. predcompa не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на predcompa, нейните агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, predcompa не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или появата на коментарите по този уебсайт.

predcompa си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

  • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
  • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторски права, патенти или търговска марка на трета страна;
  • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконен материал, който представлява нахлуване в поверителността.
  • Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото Вие предоставяте на предкомпа неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

  • Държавни агенции;
  • Търсачки;
  • Новинарски организации;
  • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да се свързват към нашия уебсайт по същия начин, както правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
  • Акредитирани в цялата система бизнеси, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзка към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, към публикации или към друга информация за уебсайта, стига връзката: (a) да не е по никакъв начин измамна